Witamy

Jesteśmy niezależnym doradcą ubezpieczeniowym Klienta Biznesowego w dziedzinie zarządzania ryzykiem oraz pozyskiwania ochrony ubezpieczeniowej. Działamy zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 22 maja 2003 o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz U z 2003 roku nr 124 poz 1154 z późn. zm.) oraz pozostałymi przepisami prawa regulującymi działalność Brokerów Ubezpieczeniowych, wykonując w imieniu i na rzecz naszych Klientów czynności doprowadzające do zawarcia umowy ubezpieczenia oraz czynności nadzoru nad prawidłową realizacją zawartych umów.

Broker reprezentuje interesy ubezpieczeniowe Klientów (Zleceniodawców), którzy udzielając mu pełnomocnictwa powierzają nadzór nad prawidłową formą i zakresem swoich ubezpieczeń. Broker identyfikuje ryzyko, doradza w sprawach dotyczących ochrony ubezpieczeniowej, uczestniczy w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, nadzoruje tok likwidacji, administruje umowami ubezpieczenia.